Теорија

1. Критика на анархизмот како идеологија наспроти марксизмот како научен социјализам, теорија и тактика за ослободување на работничката класа

2. Гафовите на професор Светомир Шкариќ – Мара

3. „Умот“ на еден „научник“ од правото – Лазар

4. Утопизмот на политичката економија на Адам Смит и Давид Рикардо

5. Две фатални прашања до анархистот ! – Мара

6. Против неоснованите обвинувања на Бакуњин и „слободниот радикал“ Боро Китановски – Мара

7. За анархизмот – Лазар

8. Притисоци – Џулијан Идни

9. Како физиката ја потврдува трудовата теорија на вредност? – Кокшот

10. Идеологија – Лазар

11. Времето на граѓанската или средната класа – Лазар

12. „Критика на политичката економија на Црвените Кмери“, Мара.

13. „Пари“, Лазар Гогов.

14. „Марио Копиќ како рехабилитиран болшевички Месија“, Мара.

15. „Социјализам, вистински и лажен“, Ноам Чомски.

16. „На улиците во Атина завладеа анархистичка баханалија (и што да се прави понатаму)“, Мара.

17. „Отаде правото или за духот на законот“, Мара.

18. „Пак за парите“, Лазар Гогов.

19. „Што треба секој Македонец навистина да знае за капитализмот“, напишал и уредил Мара.

24. „Валидноста на трудовата теорија на вредност“, Ернест Мендел.

25. „Што треба Бојан Богевски навистина да знае за капитализмот“, Мара.

26. „Границите на социјалдемократските политики“, Дејв Захариах.

27. „Во одбрана на Венко Андоновски: кон критиката на академик Ѓурчинов“, Мара.

28. „Исповедите на далеку од созреаната“, Мара.

29. „Буржоаските сикофанти ги обзема паранојата од Студената војна“, Мара.

30. „Психолошки портрет на „либертаријанецот“ Даниел Станојевски“, Мара.

31. „Што треба секој Македонец НАВИСТИНА да знае за капитализмот?“, напишал и уредил Мара.

32. „Комунизмот НЕ заврши ако не знаеш Милевски“, Мара.

33. „Милевски имагинира дека неговиот блог е буржоаски весник!“, Мара.

34. „Југословенското комунистичко и работничко движење во минатото, сегашноста и иднината“, Лазар Гогов.

35. „Осврт на програмата на КПМ од 1993“, Мара.

36. „Одговор до Дивиот Бигорски“, Мара.

37. „Основните облици на отуѓувањето“, Вуко Павиќевиќ.

38. „За парите и историската одговорност на општествената интелигенција“, Мара.

39. „Дали Хитлер беше левичар?“, Стив Кангас.

40. Критика некредитног новца, Лазар Гогов.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s