Колку профит украле газдите во првиот месец на владеењето на З.Заев?

IMG_9556Пријателите на Народот се против минимална плата и од 30 000 денари!
Во месец јуни 2017 година откако господин Зоран Заев дојде на власт, газдите вклучително и самовработените оствариле чист профит од 1 433 932 887 евра (бруто домашниот доход минус компензациите за работниците) или по глава на работодавач/самовработен 10 885 евра. Работниците добиле плати и осигурување во вредност од само 306 853 998 евра или идеално 549 евра на работник.

Што би се случило доколку владата на Заев го наметне законот за минимална плата од 12 000 денари? Во месец јуни 2017 година имало 558 599 работници. Под претпоставка работниците да добиваат минимална плата од 12 000 ден., тоа е месечна вкупна сума од 6 703 188 000 денари или 109 888 327 евра, сума којашто газдите можат да ја одвојат за своите „почитувани“ вработени и да им остане сума од 274 232 438 евра или за вкупно 35 289 работодавачи месечна сума од 7771 евра по глава на работодавач. Се разбира, газдите ќе пружат секаков отпор спрема примената на овој закон којшто им одзема месечен профит од близу 110 милиони евра!

Незалудно тие се нарекуваат газди и ќе успеат да го компензираат својот губиток така што како газди на средства за производство и според тоа на самиот процес на труд ќе го манипулираат производството во своја корист. Практично, тоа е цената на наемното ропство! Прости примери: Ќе им кратат плата поради недисциплина, грешки во работата, според тоа бонусот за квалитет ќе им биде скратен, ако им се неопходни дополнителни саботни часови за 13-та плата ќе бидат укинати освен за една смена во неделата, ако склучуваат договор со работниците во одредена година ќе биде склучен работниот однос на разлика од 3 или повеќе дена од потребните 6 месеци за К-15, итн.

Ние не поддржуваме минимална плата за работниците ниту од 30 000 денари, бидејќи како марксисти ние сме поддржувачи на Марксовата трудова теорија на вредност и затоа сме ревносни противници на наемното ропство и сме поборници за правото на работниците над целата додадена вредност во годината!

Advertisements