Отстапете место за сиромашните

Georges Danton

(Од постер на Жорж Жак Дантон кој се појавил во Париз, во септември 1792)

Поранешните јавни службеници на Париз сакаа да го претворат градот во град на раскошот, на богатството и на задоволството. Нека неговите нови управители помогнат да стане моќен град на трудот, пчеларникот на цела Франција.

Целата тајна на ситуацијата се состои во превртување на сегашниот систем. Претходно богаташите владееја со Париз, сега ние велиме на цел глас: Отстапете место за сиромашните! Сега е нивен ред да владеат!

Ние мораме повеќе да немаме комунални такси. Животот мора да стане поевтин, во Париз, како и низ цела Франција. И за помалку од еден век сиромашните класи ќе сочинуваат три четвртини од жителите на Париз како резултат на природен и неминовен напредок.

Под овие услови, последниот збор неизбежно ќе остане за Републиката, бидејќи кралот не би можел уште долго време да дава отпор, бидејќи ќе биде победен во метрополата во којашто масите од народ ќе бидат повикани, денес, утре или во секој иден момент да се кренат на востание.

GeorgesDantonSignature

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s