Историскиот развој на капитализмот против радикалниот либерализам на Саше Политико

Соросоидната политичка курва Саше Ивановски Политико е на иста страна со Никола Груевски и неговата влада, само што за различна цена сакаат да ја приватизираат земјата. Она што ги здружува е агендата за непрекидна пауперизација (осиромашување) на македонскиот народ. Според тоа, приватизацијата на земја е криминал, која создава стихиен развој на општеството со негативни последици по луѓето и животната средина.

Последици на приватизацијата на земја:

1.Град на сегрегација со растечка поларизација и нееднаквост помеѓу социјалните групи одразени преку таканаречените gated communities, енклави за имотните и гета за социјално исклучените (безимотните).

2.Со порастот на приватно поседуваниот простор за јавна употреба ќе се зголемува улогата на приватните полиции а со нив засилување на чувството за сеприсутна опасност која демнее од секој агол.

3.Создавање на индивидуални соседства од атомизираните заедници, доминирани од истиот синџир на стоковни куќи, барови и ресторани, кич имитација и истост што карактеризира сè повеќе јавни простори посветени сосема на забава и шопинг.

4. Создавање на атомизирани и поларизирани заедници што ги загрозува нивоата на доверба (клучен индикатор за среќа) и чувство на безбедност и сигурност, односно кохезија.

5.Неврамнотежени заедници на монокултурни подрачја со иста нова технологија и исти економски потреби во исто реално време (променливите технологии и притисоците на конзумеризмот осигуруваат победа на слика како стриминг њус и илузијата како видео ѕидови над автентичноста на јавните простори).

Македонскиот народ кој, за жал, е оставен верски необразован од свештениците мора да знае дека приватна сопственост над земја не смее и не може да бара било кој верник бидејќи по Библијата (3. Мо. 25:23) земјата е божја, а луѓето се гости кај него:„Земјата не е ваша, таа е моја – а вие сте гости кај мене”.

Според тоа, луѓето има да ја користат земјата додека можат да ја обработуваат, а потоа подобрена да ја отстапат на идните поколенија.

Додека соросоидните политички курви како Саше Ивановски Политико заедно со владата на Никола Груевски бараат приватна сопственост над земја против логиката што ниту тој што ќе ја купи земјата не е толку моќен цел живот да обработува земја или да стопанисува со неа ниту пак земјата е истородна и доволна за да на сите поединци им биде доволна за „приватно“ присвојување.

Овие соросоидни политички курви се апологети на повеќе глад, приватизација на земја и нејзина урбанизација, на геноцидниот глобален тренд на одземање на обработливата земја која може да се искористи за одгледување на органска храна. Тоа е новиот колонијализам на имотните, а Саше Ивановски Политико и цела влада се нивни свесни или несвесни лакеи, битанги, вагабонди, протуви и пробисвети со јасна политичка одговорност, кои треба да го запознаат мечот на Јустиција. Тоа се гнасни апологети на централизацијата на капитал, против која зборува и самиот старозаветен пророк Изаија, глава 5, стих 8: „Тешко ви вам што приближувате куќа до куќа и што составувате нива со нива, додека не го заземете сето место, па да станете единствени во земјата.“

Марат, Пријател на Народот

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s