Карл Маркс најдобриот научник – открива Универзитетот Блумингтон од Индијана

Заклучно до 5 ноември 2013 година, истражувачите од Универзитетот Блумингтон во Индијана наоѓаат дека највлијателниот академски граѓанин бил Карл Маркс, пред Зигмунд Фројд во психологијата. Маркс, тагиран како историчар, економист и филозоф, го има највисокото бодување според Хиршовиот индекс кој ја мери продуктивноста и влијанието на објавеното дело на одреден научник или академик. Нивното привремено (и постојано обновувано) рангирање на скоро 35 000 научници се потпира на прашања направени преку Google Scholar за да го нормализираат Хиршовиот индекс (научник со Хиршов индекс од 20 бода има објавено барем 20 трудови со барем 20 цитирања на секој труд, според тоа мерењето го зема предвид квантитетот и популарноста на истражувањето на научникот).

Кога истражувачите од Универзитетот Блумингтон го поделиле Хиршовиот индекс на секој научник со неговото научно поле, Маркс постигнува повеќе од 22 пати од просечниот Хиршов индекс на други научници во историјата (но 11 пати од тој на просечниот економист). Ефектот е да се осигури дека оние, да речеме, во топ 5% на нивната дисциплина исто така се појавуваат во топ 5% на сите научници.

Извор

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s