Македонски Цинцинат за просперитетна и силна Македонија

Македонското национално прашање се‘ уште не е запечатено, тоа се‘ уште ја лока крвта на нашите браќа низ изблици на геноцид, убиства, терор против Македонците. И тоа само поради тоа што ве водат предавници на власт. Каде да најдеме добар, претпазлив, цврст, чесен и неподмитлив патриот Цинцинат? Дали треба да ви кажам? Својата служба на краток и ограничен диктатор Цинцинат ја презеде напуштајќи ја својата работа на нива.

Цинцинат ја напушта ораницата за да ја преземе диктатурата над Римската Империја; слика на Хуан Антонио Рибера, 1806 година

Цинцинат ја напушта ораницата за да ја преземе диктатурата над Римската Империја; слика на Хуан Антонио Рибера, 1806 година

Само оние кои ја обработуваат земјата, надничари, простата толпа, паланката, како што тие се наречени од безобразната општествена интелигенција, можат да го запечатат македонското национално прашање. Шест недели ќе бидат доволни за траењето на една таква благородна служба за да се решат три итни проблеми:

1. Албанскиот социјалшовинизам поради провокација на федерализација на државата низ различни конфликти од терор до кражби. Конкретни мерки против албанскиот социјалшовинизам дадов овде.

2. Стоковно-паричното работење поради провокација на неслога меѓу Македонците, нивна поделба на непомирливи класи што посиромашната класа ја втерува својата татковина да ја бара каде ‘и е добро, во странство. Конкретни мерки против стоковно-паричното работење:

а) Се воведува директна распределба на средствата за производство, средствата за живот и самиот труд. Според тоа, нема да има купување и продавање меѓу фабриките.

б) Народната банка емитира трудови ваучери кои се само средство за распределба на потрошувачките добра. Која е разликата меѓу парите и трудовите ваучери? 1.Ваучерите не циркулираат. 2.Тие не означуваат право над заедничкото производство. 3.Тие не се надници исплатени за да се купи работна сила. 4.Со трудовите ваучери економските односи се направени јасни. 5.Тие го спречуваат извлекувањето на вишокот на трудот во џебовите на газдите.

Клучната разлика меѓу парите и трудовите ваучери е што трудовите ваучери не се пренесуваат и можат да бидат поседувани само од работните луѓе, не од било кои други институции, и трудовите ваучери се поништуваат штом тие се разменети за добра од општествените потрошувачки пазари. Бидејќи трудовите ваучери не циркулираат тие не се пари и без да циркулираат пари не би имало стоковно-парично производство. Се разбира ќе има потреба да се води статистика за количеството на труд употребен во секој производ, и за износот на произведени инпути (труд, машини, човечки капитал) и други ресурси користени од проектот (општествена фабрика или фарма) да го произведе своето производство. Врз основа на оваа статистика, агенцијата за планирање би била способна да одлучува дали е корисно за стопанството во целина да го продолжи проектот, да го прошири или пак да го затвори.

3. Општествената интелигенција и целиот парламентарен состав поради историска велепредавничка одговорност кои со својата практикувана теорија на „социјалистичко стоковно производство“ доведоа до колапс на самоуправниот систем и слевање на општественото богатство во џебовите на малцинството. Конкретни мерки против општествената интелигенција за нејзино конечно искоренување дадов овде.

Кои други средства ни‘ остануваат денес за да ставиме крај на трите зла кои катадневно ја уриваат Македонија освен добар народен трибун?

„Сите мои надежи за слом на тиранијата, за кршење засекогаш на оковите на нацијата и за победа на слободата, лежат во храбрите француски СИНОВИ. Ним им треба само шеф, човек со ум и срце. Ако најчистата смисла за граѓанска должност вреди воопшто, јас би сакал пријател на народот за синовите. Јас би дал еден од моите прсти сега веднаш за да тие би ги дознале моите чувства и да ги стават на искушение.“ ~ Жан-Пол Мара во својот весник „L’Ami du Peuple“ („Пријател на Народот“), број 543, 2 септември 1791 година.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s