Изопачувајќи го Марксовиот „Капитал“

Изопачувајќи го Марксовиот „Капитал“

Обидот на Хајнрих да ја отстрани

Марксовата теорија на криза

од

Ендру Климан, Алан Фриман, Ник Потс,

Алексеј Гусев и Брендан Куни

22 јули 2013

Превод: Томислав Захов

Кус опис на статијата

Неодамнешна статија на Михаил Хајнрих објавена на Monthly Review тврди дека законот на тенденциското опаѓање на профитната стапка (ЗТОПС) не бил докажан од Маркс и дека не може да биде докажан. Хајнрих исто така тврди дека Маркс се сомневал во законот и дека, поради оваа и други причини, неговата теорија на капиталистичка стопанска криза била само привремена и, повеќе или помалку во постојано менување.

Овој одговор покажува дека Хајнриховото елементарно непознавање на законот – неговото верување дека значењето на законот е да предвидува она што мора неминовно да се случи отколку да објаснува она што се случува – е изворот на неговото обвинување, кое е недокажано. Потоа, нашиот одговор покажува дека во основата на тврдењето на Хајнрих – дека наједноставната верзија на ЗТОПС, „законот како таков“, е неуспех – лежи едноставно погрешно толкување на Марксовиот текст. Марксовиот аргумент дека повишувањата на стапката на вишокот на вредност не можат да го „поништат“ падот на профитната стапка потоа е одбранет од обидот на Хајнрих да го побие. На крајот, статијата презентира докази дека Маркс навистина бил убеден дека ЗТОПС е исправен и дека тој сметал дека теоријата на криза од том 3 од Капиталот е завршена во теоретска смисла.

Целиот текст читај го овде.

Marx-in-chicken-suit-singing-Dancing-Queen-2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s