Џ.М.Кејнз

1. Кејнзијанската доктрина – Драган Драча

2. Неолибералниот регрес во идеолошкиот фундаментализам – Драган Драча

3. „Кејнзијанизмот: употребливо реформистичко решение за кризата на капитализмот?“, Workers Power.

4. „Маркс или Кејнз“, Гуљелмо Каркеди.

5. „Маркс наспроти Кејнз“, Ендру Климан.

6. „Кејнз, долгот и капиталистичката класа“, Пол Кокшот.

7. „Навистина Кејнзијански одговор за јавниот долг?“, Пол Кокшот.

8. „Кејнзијанистичките критичари на Маркс“, Мајкл Робертс.

9. „Сите ли сме кејнзијанци сега?“, Мајкл Робертс.

10. „Пауперизација: она што Маркс мислеше и она што Самуелсон не го разбра“, Клаас Велија.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s