Филозофија

1. Критика кон делото на Фридрих Ниче

2. Против смртната казна

3. Критика кон делото на Имануел Кант

4. Филозофијата и народот – Лазар

5. За слободата – Драган

6. Критика на прирачникот „Среќа“ од македонскиот психолог Благоја Јанаков (прв дел) и (втор дел) и (одговор на реплика на критиката)

7. Планината – Драган

8. Вториот Диоген – Драган

9. Сонот и зборот – Драган

10. Смрт за општествената интелигенција, слобода за народот ! – Мара

11. Критика на Хајдегеровата филозофија, Иво Паиќ.

12. Темната хемисфера на „брилијантниот“ мозок на Ферид Мухиќ, Мара.

13. Политика, филозофија и идеологија, Лазар Гогов.

14. Лазар Гогов: Зошто војните опстојуваат во нашите демократии?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s