Социјална поезија и проза

1. Фрагменти од поезијата на Франце Прешерн – Мара

2. Aјде луѓе – Лазар

3. Туѓинецот – Шарл Бодлер

4. Бруталната Америка – Six Feet Under

5. Песна до Англичаните – Перси Шели

6. Нека ни е честит Илинден ! – Мара

7. До еден работник – Кочо Рацин

8. Работници сега му е мајката ! – Мара

9. О млади луѓе ! О млади другари ! – Стивн Спендер

10. Its our working burden to bleed – Marat

11. До сите општествени интелектуалци и политичари на ХХ век; Ми требаат; До крадачите – Лазар

12. Анегдоти на вистината: Учените и богаташите; Почест на трудот

13. Фрагменти од романот „Мајка“ на Максим Горки

14. Дијамантот на Кируна – Мара

15. Џентлмен

16. Париска оргија или Париз одново се населува – Артур Рембо

17. Младинци ! – Лазар

18. Два браќа и злато – Л. Толстој

19. Зрно р‘ж големо колку кокошкино јајце – Л. Толстој

20. Браќата Иван-глупчото, Тарас-трговецот, Семјон-војникот, немата сестра Малања, трите ѓаволчиња и стариот ѓавол – Л. Толстој

21. Една битка добиена: приказната за македонските шивачки освои прва награда за конкурсот „Кочо Рацин‘‘ – Мара

22. Писмо до друшка Станка – Мара

23. Долу празниците ! – Мара

24. Алегорија на трудот – Мара

25. Heart in the blues – Мара

26. Македонија во „Херсилија“: Реакцијата кон оценката на жирито на наградата „Новите!“, за „Херсилија“ – Мара

27. „Браќа Евреи!“, Лазар Гогов.

28. Артур Рембо до своето семејство.

29. Приказна за мравката.

30. Песна за Македонците.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s