Работнички права

1. Капиталот убива ! – Лазар

2. Злочудниот капитализам и неговиот декадентен техничко-технолошки однос со трудот, работникот и човековата средина

3. Како се калеше челикот – Мара

4. „Положбата на работниците во Македонија“, Марија Хаџи-Николова.

5. „Работничките права во Кина“, Jeremy Brecher, Tim Costello, Brendan Smith.

6. „Повампирен класичен капитализам: Твојот ајфон е изработен, делумно, од 13 годишници кои работат 16 часа дневно за 70 центи од час“, Хенри Блоџет.

7. „Расправа на Комисијата за труд и социјална политика“, Лазар Гогов.

8. „Црн биланс на жртви на капитализмот“, од разни извори.

9. „Положбата на кинеската работничка класа“, Мара.

10. Праведна надница за праведен работен ден по 210 години? – Јоже Франц

11. „Цела Македонија работи против работниците“, Мара, Лазар и Јоже Франц.

12. „ЕУ е смрт за работничките права“, Мате Каповиќ.

13. Страдањето на обоените луѓе под владеењето на Нелсон Мандела, Мајкл Робертс.

14. Дали корпорациите навистина ги лакомат работничките плати?, Ендру Климан.

15. Кон критиките на ПИОМ: во одговор на Бојан Богевски и Цветин Чилиманов, Јоже Франц.

16. Во одговор на Цветин Чилиманов на мојата критика на коментар на Бојан Богевски за ПИОМ, Јоже Франц.

17. Историскиот развој на капитализмот против радикалниот либерализам на Саше Политико, Мара.

18. Барањето за минимална плата = давање легитимност на наемното ропство, Мара.

19. Офанзивата на голиот Здравко Савески, Мара.

20. Дали топ корпорациските извршни директори навистина грабеа од платите на работниците?, Ендру Климан.

21. Геноцидно-злосторничка сино-еуфорија, Ендру Климан.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s