Приватизација

1. Приватни и јавни добра – Драган Драча

2. Државата и буџетот – Драган Драча

3. Џон Меккејн сака да го приватизира социјалното осигурување

4. „Митот за успешната транзиција на полската економија или за тоа зошто демократијата му пречи на капитализмот“, Рубен Бериос.

5. „Приватизација на земјата = повеќе глад“, Естер Вивас.

6. „Почитување на правото на приватна сопственост“, Лазар Гогов.

7. „Симулакрум на спротивноста“, Хактан Исмаил.

8. „Доходовната нееднаквост поголема од таа во 1774 година“, Jason Unruhe.

9. Пред 228 години игуменот Мабли ја предвидува американската олигархија

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s