Приватизација

1. Приватни и јавни добра – Драган Драча

2. Државата и буџетот – Драган Драча

3. Џон Меккејн сака да го приватизира социјалното осигурување

4. „Митот за успешната транзиција на полската економија или за тоа зошто демократијата му пречи на капитализмот“, Рубен Бериос.

5. „Приватизација на земјата = повеќе глад“, Естер Вивас.

6. „Почитување на правото на приватна сопственост“, Лазар Гогов.

7. „Симулакрум на спротивноста“, Хактан Исмаил.

8. „Доходовната нееднаквост поголема од таа во 1774 година“, Jason Unruhe.

9. Пред 228 години игуменот Мабли ја предвидува американската олигархија

10. Класно-експлоатацискиот карактер на јавно финансираното образование или зошто денес „левицата“ е пазарен манијак, Мара.

11. Уапсен извршниот директор што ја покачи цената на витален лек за сида.

12. Никола Поповски, подлецу, издајник на народот, лакеј на банкарската класа, зошто мора нашата држава да ги враќа долговите?!, Mара.

13. Француската влада ја блокира вакцината против СИДА

14. До Таки Фити: Ниту државата е најголем работодавач ниту државата не може ефикасно да ги користи ресурсите, Мара.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s