Марксистичко образование

1. „Што е капитализам?“, Брендан Куни.

2. „Од каде доаѓа профитот?“, Брендан Куни.

3. „Кој е законот на вредноста?“, Брендан Куни.

4. „Што е криза на капитализам?“, Брендан Куни.

5. „Кој е експлоатиран?“, Брендан Куни.

6. „Што се пари?“, Брендан Куни.

7. „Дали може да се создаде вредност во размената?“, Брендан Куни.

8. „Што е капитал?“, Брендан Куни.

9. „Што е фетишизам на стоки?“, од Брендан Куни.

Види исто Power Point презентација на Марксовото поглавје „Фетишкиот карактер на стоките и неговата тајна“.

Или објаснувањето на Роберт Л. Виено „Што е фетишизам на стока?“.

10. „Што е апстрактен труд?“, од Гуљелмо Каркеди.

11. „Дали машините создаваат вишок на вредност“, Мара.

12. „Марксовата теорија на вредност“ (во кратки црти), Ендру Климан.

13. „Што е општествено потребно работно време?“, Брендан Куни.

14. „Кои се основните облици на отуѓување (алиенација)“, Вуко Павиќевиќ.

15. „Што е кредит?“, Брендан Куни.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s