Марксизам

1. Како изгледа вистината љубов? – Мара

2. За Маркс и Енгелс, пљачкашите и експертите за излез од кризата – Лазар

3. Против конспирацијата на „демократските социјалисти“ кон марксизмот – Лазар

4. Мара му ја треснува на Рене „Критика на Готската програма“ од глава

5. Марксизмот и религијата

6. Фромовата рецепција на Маркс

7. Критика на идеолошкиот медиокритет на Левичарскиот блог (прв дел) и (втор дел)

8. Зошто да се проучува Капиталот? – Лазар

9. Таки Фити и „теоријата“ на Маркс. Протест. – Лазар

10. „Универзитетски професор“ и научна вистина – Лазар

11. Анти-Букарски: Одбрана на ЛЕНКА и научната вистина за општеството (марксизмот) – Мара

12. Правда за сиромашните – Лазар

13. Конформизмот на анархизмот и квази-либералистот Градишки: импресии од дебатата „Правда за сиромашните‘‘ – Мара

14. Разговор со Кокшот на тема социјализам, марксизам и Боливарска револуција

15. „Беда на филозофскиот есеј Јас не сум марксист од Хауард Зин“, Мара.

16. „Дали Марксовата трудова теорија на вредност е точна?“, Вилијам Пол Кокшот.

17. „Невалидниот аргумент на Попер или за историзмот и етиката во марксизмот“, Вуко Павиќевиќ.

18. „Марксизам на 21 век“, Вилијам Пол Кокшот.

19. „Топ седум причини зошто Маркс беше во право“, Зени Бег.

20. „Делото на Карл Маркс од социолошки аспект“, Frank W. Elwell.

21. „Карл Маркс“, Мајкл Роузен.

22. „Радикален и умерен Маркс?“, Мара.

23. „Осврти на книгата Марксовата антрополошка критика на капиталот“, Лазар Гогов.

24. „Осврти на книгата За социјализмот-минато-сегашност-иднина“, Лазар Гогов.

25. „Навистина ли марксизмот е религија?“, Мара.

26. „Антикомунистичка интима или комунизмот на Јасна Котеска“, Лазар Гогов.

27. „Гогов версус Котеска“, Мара.

28. „Ферид Мухиќ версус Карл Маркс“, Лазар Гогов.

29. „Против Попер: Во одбрана на Маркс“, Даниел Литл.

30. „Пената на буржоаскиот сикофант Бојан Богевски“, Мара.

31. „Левичарски хомосексуализам“, Мара.

32. „„Спас“ на Маркс од „Царевата ќерка““, Лазар Гогов.

33. „Митот за Сари-д-Пари (против Ферид Мухиќ)“, Мара.

34. „Осврт кон 32-от број на списанието „Филозофија“ на тема Филозофијата на слободата кај Карл Маркс“, Мара.

35. „Марксистички галиматијас на Бојан Богевски“, Мара.

36. „Маркс и ароганцијата на професионалните филозофи“, Мара.

37. „Зошто и по 128 години Карл Маркс е релевантен?“, составил Мара.

38. „Карл Маркс е на СNN, а пролетерската револуција е зад агол“, advance.hr

39. „Марксовиот закон за тенденциско опаѓање на профитната стапка“, Eндру Климан.

40. „„Навредите“ на Маркс и неговите „жртви““, Мара.

41. „5 мај: Рождество Маркса“, уредил Мара.

42. „Ерих Фром за марксизмот“, Мара.

43. „Рубини: Карл Маркс беше во право (делумно)“, Мајкл Робертс.

44. Изопачувајќи го Марксовиот „Капитал“, Ендру Климан и др.

45. Карл Маркс, најдобриот научник – открива Универзитетот Блумингтон од Индијана.

46. Maркс имаше право: пет изненадувачки начини на кои Маркс ја предвиде 2014, Sean Mcelwee.

47. Малтус, Маркс и модерниот развој, Лазар Гогов.

48. Томас Пикети нема рогови, но се познава дека е будала по зборовите, Мара.

49. Шашливиот Марксов критичар Џон Зерзан, Лазар Гогов.

50. Дали Маркс и Енгелс ги мразеле Србите?, Лазар Гогов.

51. Мрзоволниот хипопотам од Велес, Мара.

52. Во одговор на старо-новите анти-марксисти, Мара.

53. Савески демагошкиот мегафон на Левица, Мара.

54. Ферид Мухиќ и Златко Жоглев, лоши Марксови биографичари, Лазар Гогов.

55. Марксовата навидум проблематична дефиниција на капитализмот, Мара и Кокшот.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s