Кризите на капитализмот

Сите долунаведени текстови во една книга под наслов „Кризите на капитализмот“

1. Трул капитализам – Лазар

2. За „научниците“ – економисти СОНОТ НА ФАРАОНОТ – Лазар

3. Фундаменталната вистина за Меккејновите економски лаги

4. Зомбифицираноста на македонскиот анархистички форум и гафот на германскиот финансиски министер – Мара

5. Кризите не се изведени, ниту направени, кризите сами се создаваат – Николај Бухарин

6. Застарен монетарен систем – Жак Фреско

7. „Кредитна криза: Потекла и ориентација“, Вилијам Пол Кокшот и Дејв Захариах.

8. „Наводна тенденција на профитната стапка да расте“, Вилијам Пол Кокшот.

9. „Генеза на финансиските кризи“, Пол Кокшот и Алин Котрел.

10. „Дали трговијата е одржувачка?“, Ian Fletcher.

11. „Дали трговијата ја зголемува доходовната нееднаквост?“, Ian Fletcher.

12. „Митови за инфлацијата“, Робин Хахнел.

13. „Теорија на криза – краток приказ“, Брендан Куни.

14. „Уништување на капиталот и сегашната економска криза“, Андру Климан.

15. „Криза на капитализмот“, Андру Климан.

16. „ММФ, капитализмот и законот на вредноста“, Андру Климан.

17. „Обидувајќи се да го спасат капитализмот од самиот него“, Андру Климан.

18. „Паразитизмот на финансискиот систем“, Пол Кокшот.

19. „Основната причина за економската криза“, Андру Климан.

20. „Кризата на еврото е повеќе од криза на еврото“, Давен Руж.

21. „Актуелната европска должничка криза“, Пол Кокшот.

22. „Основната причина за грчката криза“, Давен Руж.

23. „Федералниот резервен систем на Гринспан и финансиската криза“, Алин Котрел.

24. „Американската економска криза: причини и решенија“, Фред Мозли.

25. „Маркс за причините на кризите во капитализмот“

26. „Ирационалноста на размената и проблемот со парите“, Симон Кларке.

27. „Кредитниот систем“, Андру Климан.

28. „Што стои зад кризата?“, Гуљелмо Каркеди.

29. „Излез од кризата“, Гуљелмо Каркеди.

30. „Неуспех на капиталистичкото производство“, Ендру Климан.

31. „Трговијата е изопачен свет“, Шарл Фурие.

32. „За причините околу европската криза“, Пол Кокшот.

33. „Нискиот наталитет на Македонија – рак-рана на стопанството“, Алчинов и Захов.

34„2012: Пропаст на капитализмот?“, Давен Руж.

35. „Уништување на капиталот“, Eндру Климан.

36. „Одговор на www.novaiskra.mk за капиталистичката криза во САД“

37. „Митот за самоуништувањето на капитализмот и потребата од општествена револуција“

38. Како настанува кредитна криза?

39. „Не сакате економски кризи? Укинете го производството за пари !“, Ендру Климан.

40. „Што претстои: засилен раст или стопански застој?“, Ендру Климан.

41. Во одговор на Бранимир Јовановиќ: криза на дистрибуција или криза на профитабилност, Мара.

42. Заблудата на Бранимир Јовановиќ за македонската економија, Мара.

43. Федералнот резервен систем ја спасува Америка од пропаст, Ендру Климан.

44. Криза за сите: во одговор на Бранимир Јовановиќ, Мара.

45. 530 000 Швајцарци сиромашни, Македонците меѓу најсиромашните

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s