Комунизам

1. Ќе опстане ли Македонија како комунистичко општество? – Лазар

2. Партија за напредок (марксисти)

3. Мотивираноста во комунизмот – Мара

4. Меморандум за партија на напредок (марксисти)

5. Етичките детерминанти во комунизмот – Мара

6. Основни црти на комунизмот

7. За укинувањето на стоковното производство – Лазар

8. Наспроти диктатурата на капитализмот

9. Дали работниците се способни да управуваат? – Лазар

10. Комунизмот и машините – Жак Фреско

11. Комунизмот и машините – К. Маркс

12. Комунизмот и авангардата (во одговор на Јасна Котеска) – Мара

13. Комунизмот е демократија, демократијата е комунизам – Лазар

14. Во комунизмот нема професионални филозофи – Мара

15. Во комунизмот старата општествена поделба на трудот е укината – Кокшот

16. Тие ја видоа иднината и не ја сакаат сегашноста

17. Комунистичката револуција е на ред – Лазар

18. „Мареј Ротбард – готвачот на блуткав социјализам“, конципирал Мара.

19. „Предлози за социјалистичка Европска Унија“, Вилијам Пол Кокшот.

20. „Иронија спрема идејата на Маркс за социјализам од страна на „неговите ученици““, конципирал Мара.

21. „За парадоксите на дедуктивниот логичар Бошко Караџов во неговата анализа на социјализмот и либералната демократија“, Мара.

22. „Дали дебелината е социјалистичко прашање?“, Вилијам Пол Кокшот.

23. „Компјутери и економска пресметковна дебата“, Вилијам Пол Кокшот.

24. „Одговори на прашања за страница „Социјализам“ на Википедија“, Мара.

25. „Во одбрана на Дитерих: против незаснованите обвинувања на Алан Вудс кон социјализмот на 21 век“, Мара, Дитерих, Кокшот и Котрел.

26. „Кон нов социјализам (интервју со Пол Кокшот)“, Пол Кокшот.

27. „Нема и ниту ќе има социјализам во Венецуела“, Хајнц Дитерих.

28. „Зошто компјутерите се подобри од пазарите?“, Кокшот & Котрел.

29. „Долу европската финансиска аристократија!“, Кокшот.

30. „Ало, Ево Моралес! Национализацијата не е социјализам!“

31. „Како ленинист му приговара на марксист?“, Мара.

32. „Антагонистичко општество и комунизам“, Лазар Гогов.

33. „Критика на Програмата на СИРИЗА во 40 точки“, Мара.

34. „Интервју: Пол Кокшот за еконофизиката и социјализмот“

35. „За комунистичката револуција“, Лазар Гогов.

36. „Виктор Трифуновски како фалсификатор на комунистичката идеја“, Мара.

37. „Комунизмот на Караџа Бошко“, Мара.

38. „Регресија на социјализмот од наука во утопија“, Лазар Гогов.

39. Социјализам во една земја е можен !

40. Гајо Петровиќ е малограѓански реафикатор (комунизмот пат до сестрано развиена личност), Мара.

41. Пак за комунизмот, Лазар Гогов.

42. Зошто казнувањето не е решение против криминалот, Лазар Гогов.

43. Без алтернатива на капиталот, класната борба е јалова.

44. Јапонија попрво во комунизам отколку Венецуела, Сиризина Грција, Кастрова Куба, Северна Кореја, НР Кина и др. земени заедно.

45. Јасна Котеска и Солженицин го оговараат комунизмот како да се на акшамлак, Мара.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s