Анти-национализам

1. Македонци ! – Лазар

2. Срамота ! – Лазар

3. Марксизмот и националното прашање – Алан Вудс и Тед Грант

4. Танцувајќи околу отворен оган и по чија вина? – Мара

5. Македонија – клуч за Балканот – Чомски

6. „Национализам“, Алан Макмилан Ор.

7. „Против национализмот“, Пол Кокшот.

8. „Марксизмот, Македонците и името“, Лазар Гогов.

9. „Патот кон независност“, Лазар Гогов.

10. „Повик до албанските и македонските работници“, Мара.

11. За нацизмот и фашизмот: два буржоаски феномени, Давиде Фери.

12. Појава на национализмот по распадот на СФРЈ во РМ, Јоже Франц.

13. Чија татковина е Македонија?, Мара.

14. Патриотските клубови и нивната задача

15. Сломот на албанскиот интелектуализам (во одговор на Артан Садику), Мара.

16. Страдалничките Евреи (факти кои ги разобличуваат предрасудите кон Евреите), Аврам Садикарио,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s