Анти-ленинизам

Во романот „Во првиот круг“ (1968) од Александар Солженицин херојот завршува во сталинистички затворенички камп и се жали на постарите затвореници:

„Ленин никогаш немаше да го направи ова.“

Тие му се насмеаја:

„Што мислиш, кој не‘ стави овде?“

1. Ленин не буди се ! – Лазар

2. Мозокот на Ленин веднаш во Мавзолејот на Глупаци

3. „Анти-Ленин“ (книга), Лазар Гогов.

4. Заблуди на минатото: Критички поглед на „Тезите за социјалистичкото стоковно производство“ – Драган Драча

5. Реплика на „Воен комунизам до НЕП: пат од ропство“ од неолибералистот Шелдон Ричман, Лазар Гогов.

6. „Лениновата држава и револуција“, Лазар Гогов.

7. „Марксовите и Лениновите погледи споредени“, Ричард Монтгју.

8. „Маркс наспроти Ленин“, Социјалистички стандард.

9. „Анти-марксизмот на Ленин и ленинистите“, Лазар Гогов.

10. „Марксизам наспроти ленинизам“, Социјалистички стандард.

11. „Разгатнување на енигмата НЕП: нејзината причина и нејзините последици“, Мара.

12. „Дали марксизмот-ленинизмот и неговите „нус-продукти“ се алтернатива на капитализмот?“, Давиде Фери.

13. „Riddling the Enigma NEP: its Cause and its Consequences“, Marat.

14. „Марксизам-„марксизам“ и марксизам-ленинизам“, Давиде Фери.

15. „Малоумно негирање или про-болшевичките размисли на Борис Ракитски“, Мара.

16. „Семи-антиленинизација во Русија“, Мара.

17. „Маркс наспроти Ленин: Oслободување на работниците од долу или горе?“, Michael McGehee.

18. „Чека: Ленинова политичка полиција“, Мара.

19. „Како Ленин ги заеба анархистите“, Џорџ Легит.

20. „Ленин: социјалистичка анализа“, Lew Higgins.

21. Ленинизмот не е марксизам

22. За лицемерието на Ленин по однос на слободата на печатот.

23. Научноста на марксизмот и волунтаризмот на ленинизмот, Лазар Гогов.

24. Обвиненија против Ленин, Мара.

25. Моралниот профил на Владимир Илич Улјанов – Ленин.

26. Докази дека Ленин бил анти-комунист (прв дел), Лазар Гогов.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s